Kursene avholdes i Oslo

Fra mekaniker til strateg

25 – 26 Mars 2017

Hands on

2017

Bevegelse

2017

Styrke

2017

25 – 26 Mars 2017 – Et kurs i avansert klinisk resonnering

Fra mekaniker til strateg

Man må ha deltatt på dette kurset for å kunne delta på de andre kursene som vil ta for seg hvordan overføre konsekvenser av rekonseptualiseringen til terapi, til bevegelse og til styrke.

Dette handler IKKE om å forkaste gammel kunnskap.

Dette handler om å anvende kunnskapen på en annerledes måte, rett og slett å bruke kunnskapen som en rådgivende strateg.

Forklaringsmodellene for rasjonale bak undersøkelse og behandling av MSK-plager (MSK = muskel- og skjelett) har i lang tid vært dominert av mekaniske prinsipper. Nyere forskning viser imidlertid at det foregår svært mye mer, enn bare det mekaniske. Hvilke teoretiske og praktiske konsekvenser får dette for MSK-terapeutens forståelse av egen rolle i møtet med mennesker som har muskel- og skjelettplager?

Teoretiske stikkord for kurset; smerte – nevromatrise – betinget adferd – hjernen som en forutsigbarhetsmaskin.

Disse stikkordene har fundamentale implikasjoner for  forståelsen av endrede sensomotoriske fenomener, samt forståelsen av mekanismene bak manuell og terapeutisk tilnærming til muskel- og skjelettplager.

Dette vil bli eksemplifisert av kasuistikker med gjennomgang av de tilhørende teoretisk relevante aspektene, samt diskusjon av forklaringsmodeller og strategier for praktisk tilnærming.

Sluttresultatet er en dynamisk evne til å kartlegge, planlegge og tilpasse prosess- og personsentrerte strategier til ulike mennesker med ulike symptompresentasjoner. Målet er å belyse en tankegang som vil være til stor hjelp ved navigasjon gjennom MSK-plagers kompleksitet.

Den veiledende tanken er at jo mer bevisst man er på ulike kunnskapsmodeller og prinsipp, jo bedre er man i stand til å kunne skape beste mulige strategi til den enkelte situasjon. Etter denne helgen er målet at man har en god forståelse av hva det innebærer å være en rådgivende strateg og hva det betyr for din hverdag som MSK-terapeut.

Første helg avholdes på Thon Hotel Slottsparken i Oslo og innbyr til refleksjoner, bevisstgjøring og diskusjoner basert på kasuistikker. Manuellterapeut Sigurd Mikkelsen er hovedforeleser. Forbeholdt terapeuter som møter mennesker med muskel- og skjelettplager.

2017

Alt om Hands On

Manuell håndtering er en sentral del av en muskel- og skjeletterapeuts hverdag gjennom undersøkelse og behandling. Hvilken rolle og effekt har manuelle handlinger som del av et større rammeverk som tar høyde for personen og tilstandens unike karakteristikk og historie?

Forskning har gang på gang kommet frem til at effektforskjellene ved ulike manuelle teknikker er svært liten. Forskningen viser også at manuelle teknikker ikke endrer mekaniske parametre og den målbare nevrofysiologiske effekten er kortvarig. Sist men ikke minst viser det seg også at man i mye mindre grad enn hva man trodde, tester de anatomiske strukturene man mener å teste.

Denne kunnskapen fører naturligvis til et dilemma – hvis man sjelden tester det man tror man tester og de manuelle teknikkene ikke gjør det man trodde de gjorde – skal man da fortsette å bruke de samme manuelle teknikkene?

Salient mener at den ikke-verbale kommunikasjonen som foregår gjennom berøring er av essensiell verdi ved undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettplager. Man må imidlertid utvide forståelsen for manuell håndtering i samsvar med nyere viten om menneskets nevrobiologi og væren. På samme måte som at terapeuten bør endre sin egen rolle fra å være mekaniker til å bli en strateg, så må manuelle teknikker forstås på en annen måte enn antall verktøy i verktøykassa.

Denne helgen vil rekonseptualisere rollen til manuell håndtering og berøring i undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettplager. Det blir en klar og tydelig vektlegging av klinisk resonnering ved ulike grader av MSK-plager hvor bruk av manuell behandling vektes relativt til ulike strategier og mål. Det blir praktisk trening av manuell håndtering og refleksjon over kasuistikker. Etter denne helgen er målet at man er svært trygg på bruk av manuell håndtering og at man har en klar og tydelig forståelse av hvilke variabler manuell berøring påvirker.

Kurset avholdes på Vest Helse i Bærum og innebærer teoretiske refleksjoner, praktisk øving og gruppediskusjoner. Manuellterapeut Sigurd Mikkelsen er hovedforeleser.

2017

Bevegelse

Bevegelse er medisin. Vi vet at bevegelse og aktivitet er av de mest essensielle og effektive leddene i behandling av muskel- og skjelettrelaterte plager. Hvordan utforsker vi nytteverdien av ulike former for bevegelse til det enkelte individ og hvilke prinsipper avgjør hvordan bevegelsene doseres?

Nyere forskning har gitt oss en forbløffende mengde fascinerende kunnskap om hvilke prosesser og fenomen som ligger bak bevegelser. Evnen til å bevege oss er noe av det aller mest dyrebare vi har som mennesker. Når denne evnen reduseres, for eksempel på grunn av smerte, så gjør det ikke bare noe med vårt forhold til omgivelsene våre, men det gjør også noe med vår egen identitet. Bevegelse er altså mer enn trening og medisin.

Som et potent virkemiddel i smertebehandling for muskel- og skjelettplager er kunsten å velge den mest tilgjengelige og passende bevegelsen til riktig dose og med nødvendige justeringer underveis en krevende evne som enhver MSK-terapeut bør være trygg på.

Denne helgen tar for seg det teoretiske rammeverket som omhandler bevegelser, optimal belastning, variabilitet, mekanotransduksjon og motorisk læring. Ved gjennomgang av den teoretiske biten, sammen med praktiske øvelser ønsker vi å skape en trygghet og en større forståelse for valg av bevegelse som medisin. Det vil være progresjoner på bevegelsesøvelser som kan benyttes fra tidlig fase i behandlingsrommet og hele veien til styrketrening.

Ulike måter å gjøre øvelser, trening og bevegelse tilgjengelig for ulike personer vil bli vektlagt, samt hvordan skape motivasjon ved hjelp av billedlige forklaringsmodeller vil bli gjennomgått. Forskjellene mellom bevegelse for smertereduksjon og bevegelse for en generelt bedre helse vil også tydeliggjøres.

Kurset holdes på Vest Helse i Bærum og vil inneholde teori samt mye praksis. Naprapat Einar Svindland er hovedforeleser.

2017

Styrke

Styrketrening og systematisk belastning av kroppen er av stor betydning ikke bare for funksjonsfriske, men også mennesker med muskel- og skjelettplager i alle aldersgrupper. Dette er spesielt viktig i siste fase av rehabiliteringen hvor man ønsker å gjenvinne full toleranse. Hvordan kan dette gjøres trygt, tilpasset og effektivt?

Fysisk aktivitet og fysisk trening er en viktig del av et sunt liv med god helse. De helsemessige fordelene av å inkludere styrketrening i hverdagen er mange og av svært stor betydning. Nyere forskning gir oss en stadig større forståelse av alle helsefordelene knyttet til regelmessig og systematisk belastning av kroppen. Det forlenger livet, det gir (ved en fornuftig dosering) mindre muskel-og skjelettplager, det reduserer risiko for alvorlig sykdom og påvirker psykologiske aspekter i større grad enn man tidligere trodde og kan bidra til å redusere smertetilstanden.

Styrketrening er ikke bare bra for friske mennesker, men kan og bør i stor grad også benyttes som en del av et totalt behandlingsregime for pasienter i alle aldersgrupper. Dette er gjerne spesielt viktig mot siste fase av rehabiliteringen hvor målet kan være å gjenopprette nødvendig kapasitet. Mange kan også være engstelige for belastning på grunn av smerter eller tidligere negative erfaringer og følgelig er det også mye underdoseringer av trening.

Denne delen tar for seg styrketrening i teori og praksis. Du vil få en god teoretisk forståelse i ulike emner relatert til treningslære, deriblant prinsipper, metoder, mekanismer og ulike variabler for oppsett av treningsprogrammer. Kunnskap om det teoretiske rammeverket som bør ligge til grunn for økt styrke og muskelvekst legges vekt på, og hvordan disse prinsippene kan benyttes i terapeutsammenheng i ulike kontekster som er aktuelle.

Hvordan bør treningsvolumet doseres i en situasjon med og uten smerte? Hvordan bør treningsvolumet doseres avhengig av tidligere erfaring med styrketrening (treningsstatus). Hva har nye funn de siste årene lært oss om treningsfrekvens, intensitet, pauser og hastighet på utførelsen av øvelser? Og hvilke øvelser bør benyttes, og hvordan skal de læres vekk? Tekniske aspekter i øvelser blir gjennomgått både teoretisk og praktisk med stort fokus på en pedagogisk og enkel tilnærming. Like øvelser kan utføres på mange ulike måter for ulike personer, men fremdeles være korrekt gjennomført. Hvordan kan du tilpasse teknikken til pasienten, men fremdeles veilede innen fornuftige rammer? Dette lærer du i den praktiske delen.

Personlig trener Martin Norum er hovedforeleser.